Renovering af tag KBH 1

Udførte arbejde:

-nedrivning af gamle tag elementer som skifer, pap,lægter etc

-nivellering af spær konstruktioner

-indsætning af isolering

-montering af fasttag brædder

-udskiftning af velux vinduer

installation af tagsten

-udskiftning af facade vinduer

– facade reparationer

-maling af facade